Aan de slag met leerlingen van het Pro/Vso

Mijn avontuur als zelfstandig ondernemer is absoluut tot stand gekomen door inmiddels mijn mantra: “Never let go of your dreams.”

Vanaf 1 juli dit jaar heb ik het roer vastgepakt en vanaf 1 oktober gewoon helemaal omgegooid. Met De Baan Op werk ik aan mijn passie: De verbinding tussen mens en maatschappij. De maatschappij die voor sommige doelgroepen helaas mijlen ver afstaan van de mens. Zo is er de doelgroep PRO/VSO.

“Welke doelgroep? PRO/VSO?” Hoor ik u nu denken? Als u dat al denkt wat denkt u dan wat de maatschappij denkt? Wat een boer niet kent vreet ie niet….

PrO/Vso zijn twee afkortingen. PrO staat voor Praktijkonderwijs en Vso voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 60 en maximaal 75-80. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het VMBO te hoog gegrepen is. Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een klein deel stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1.

Vso is speciaal onderwijs voor jongeren met een beperking of stoornis. Een speciale voortgezette opleiding bereidt de leerling voor op een beroepsopleiding. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (Vso) zijn er in vier soorten, de zogenaamde clusters:

1. blinde en slechtziende jongeren (cluster 1)

2. jongeren die doof- of slechthorend zijn of taalspraakproblemen hebben (cluster 2)

3. jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking (cluster 3)

4. jongeren met gedrags- en psychiatrische problemen (cluster 4).

Voor leerlingen binnen het VSO die moeilijk leren, bestaat de praktijkstroom. Dit is een traject voor leerlingen die niet in staat zijn een diploma te behalen op het vmbo of mbo-niveau 1. Voor deze leerlingen is het vso geen voorbereiding op een vervolgopleiding, maar eindonderwijs gericht op de arbeidsmarkt. *(bron Kenniscentrum Crossover)

Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt….

Er wordt van deze jongeren verwacht dat ze na het afronden van het onderwijs aan de slag gaan binnen de maatschappij. Een maatschappij waarin er niet of nauwelijks aandacht is voor deze doelgroep en snel aan de kant geschoven wordt. Er wordt niet gekeken naar de vaardigheden waarin deze groep vaak uitblinkt. De kracht van eerlijkheid en oprechtheid. De kracht van het individu…

Via de organisatie Jinc heb ik als vrijwilliger een sollicitatietraining mogen geven op de STIP Vso in Utrecht. Een training waarbij ik me afvraag wie nou wie heeft getraind, maar ook weer met mijn neus op de feiten ben gedrukt. De feiten wanneer de jongeren in de grote wereld terecht komen, helaas vaak niet de kans krijgen die ze verdienen. Ervaar ook de kracht van deze doelgroep en ga ook aan de slag als vrijwilliger bij Jinc of daag jezelf als werkgever eens uit om ook eens te kijken naar de mogelijkheden die deze groep kan bieden. Ik ben in ieder geval nog meer gestimuleerd om dé verbinding te worden tussen mens en maatschappij. Want door deze mooie beoordeling ga je toch een beetje vliegen?

“Onlangs heb je een sollicitatietraining gegeven op het Stip VSO. We willen je ontzettend bedanken voor het geven van deze training.

Voor de leerlingen is de sollicitatietraining altijd heel waardevol en iets dat ze erg bij blijft. Ik stuur je hierbij een overzicht van de evaluatie die de leerlingen over de training hebben ingevuld.

Leerzaam: 8.8 | Leuk: 8,8 | Beoordeling Xiomara Nap-Koenders: 9.0 | Iets geleerd voor in de toekomst: 94% ja.”

Rest me alleen nog maar de woorden van inmiddels een zeer gewaardeerde collega: Als we allemaal een beetje doen, doen we samen heel veel.

P.s. U kunt contact opnemen met de stage-coördinator van STIP voor eventuele mogelijkheden: Stroom Arbeid (paars) Theo Roling t.roling@stipvso.nl

Uiteraard kunt u contact opnemen om mogelijkheden met u te bespreken of te adviseren op welke manieren u kansen kunt creëren.

Hartelijke groet,

Xiomara Nap

De Baan Op

LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
RSS
Follow by Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *